Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on arvioida asiakkaan terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä sekä toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.

Fysioterapiaan kuuluvat erilaiset harjoitusterapiat, liike- ja liikuntahoidot, mobilisaatio- ja manuaaliset terapiat, fysikaaliset hoidot, hieronta ja harjoitteiden ohjaus. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jossa sovelletaan monen tieteenalan tutkimustietoa.


Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Fysioterapeutti vastaa työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon myös eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat. Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa.

 

IMG_2275 (2)

Fysioterapeuttinen tutkimus ja liikeanalyysi

Hoitojen tärkein alkuvaiheen toimenpide on tutkiminen, joka tehdään aina ennen hoitojen aloittamista. Lisäksi hoitojakson aikana seurataan tilan etenemistä ja hoitojen lopussa tehdään loppututkimus.

Fysioterapeuttisessa alkututkimuksessa selvitetään haastatteluilla, havainnoinnilla ja erilaisilla tutkimuksilla asiakkaan sen hetkinen tila.

Alkututkimuksen jälkeen tehdään yhdessä asiakkaan ja/tai omaisen kanssa hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon asiakaan tila, toiveet ja näkemykset hoidon sisällöstä. Hoitosuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa hoitojen edetessä. Alkututkimusten tuloksista saatua tietoa käytetään hyödyksi hoitosuunnitelmaa tehdessä, kun arvioidaan hoidon vaikuttavuutta.

Lääkinnällinen harjoitusterapia

Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan aktiivisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöä asiakkaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kaikilla osa-alueilla vaikuttamalla asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin ja kipuun sekä aktivoimalla hänen tietoista suhdettaan kuntoutumiseen. Terapeuttisella harjoittelulla voidaan harjoittaa asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta sekä motorisia taitoja, esimerkiksi kävelyä tai tasapainoa.

Tavoitteena on lievittää asiakkaan oireita ja parantaa toimintakykyä, korjata tai ehkäistä vaurioita, lievittää toiminnallisia rajoituksia, minimoida tai ehkäistä toiminnanvajautta sekä vaikuttaa ehkäisevästi ja lieventävästi fyysisen ja psyykkisen häiriön tai vaurion aiheuttamaan vajaakuntoisuuteen.

Terapeuttinen harjoittelu on fysioterapeutin yksilöllisesti asiakkaalle suunnittelemaa harjoittelua välineillä tai ilman.

Manuaalinen terapia

Manuaalisen terapian menetelmiä sekä nivelten ja niitä ympäröivien kudosten käsittelytekniikoita on paljon erilaisia kuten neuraalikudosten sekäfasciakudosten käsittely.

Manuaalisten menetelmien tavoitteena on ensisijaisesti kivun lievittäminen sekä nivelen optimaalisen liikkeen palauttaminen. Käyttöaiheita on mm. Niskan ja selän liikehäiriöt sekä raajoihin säteilevät kivut, päänsärky, olkapäävaivat, sekä erilaiset raajojen- janivelten toimintahäiriöt.

Manuaalisen terapian lisäksi tarvitaan usein kohdennettuja harjoitteita omatoimiseen harjoitteluun, jotka terapeutti suunnittelee ja ohjaa asiakkaalle henkilökohtaisesti.

Hieronta

Fysioterapiassa hierontaa käytetään lihasten rentoutukseen ja esihoitona ennen nivelten käsittelyä sekä liikehoitoja. Hieronta lievittää lihasperäisiä vaivoja ja aktivoi elimistön omia parannusmekanismeja.

Lihaksia muokataan eri ottein tehostamaan kudosten aineenvaihduntaa ja verenkiertoa. Lihakset rentoutuvat, niiden joustavuus paranee ja kivut lievittyvät. Pehmytkudoskäsittelyllä on myös keskushermostoa rauhoittava vaikutus, joka välittyy ääreishermoston välityksellä.

Fasciamanipulaatio

Faskiamanipulaatiossa keskitytään faskiaan, kehon kalvorakenteeseen – ja nimenomaan sekä pinnalliseen että syvään faskiaan. Viime vuosien aikana on tieteellisesti selvitetty, että 30% lihassoluista kiinnittyy faskiaan ja loput 70% jänteen kautta luuhun. Tämä tarkoittaa, että kolmasosa lihaksen tuottamasta voimasta välittyy faskian kautta, mikä tekee siitä merkittävän rakenteen ihmisen toiminnalle ja liikkumiselle. Faskialla on merkittävä rooli liikkeen kontrollissa, ja se on mukana kaikissa liikkeissä, riippumatta siitä tekeekö faskian alla oleva lihas työtä vai ei.

Fasciakäsittely on hierontaa syvempi ja hiukan napakampi käsittely, jossa yhdistyy manuaalisen työn lisäksi nivelen ja lihaksen tuottama liike hoidon aikana. Fasciakäsittely lisää liikkuvuutta ja auttaa erityisesti arpi- ja sidekudosrakenteita avautumaan.

Fysikaaliset hoidot

Sähkökipuhoidot

TENS –SÄHKÖHOITO

TENS – sähköhoito tarkoittaa ihon läpi elektrodeilla annettavaa sähköistä stimulaatiota, hermoärsytystä. TENS – sähköhoitoa käytetään erilaisten kiputilojen hoitamiseen, ääreisverenkierron vilkastuttamiseen sekä fyysisen suorituskyvyn lisäämiseen.
INTERFERENSSI-SÄHKÖHOITO

Interferenssihoito on syvälle kudoksiin kohdistuvaa vaihtovirtaa. Interferenssihoidolla voidaan lievittää kipua, aktivoida sekä poikkijuovaisia että sileitä lihaksia sekä vilkastuttaa verenkiertoa. Hoitoa käytetään kivun ja kroonisten nivelsairauksien hoidossa sekä lihasten verenkierrollisissa ja aineenvaihdunnallisissa ongelmissa

DIADYNAAMINEN VIRTA

Diadynaaminen virta koostuu sinimuotoisesta vaihtovirrasta, josta löytyy kuutta eri sähkövariaatiota. Diadynaamista virtaa käytetään kivun hoitoon, lisäämään aineenvaihduntaa ja vähentämään turvotusta. Sitä voidaan käyttää myös ligamenttien venytysvammoissa, lihas-nivelsidetraumoissa sekä neuralgioissa ja myalgioissa.

Ultraääni

Ultraäänihoito on syvemmälle kudoksiin kohdistuva hoitomuoto. Ultraäänihoidossa kudokseen johdetaan väliaineen (vesi tai geeli) avulla sähköistä, mekaanista värähtelyä nopeassa tahdissa, joka saa aikaan ääniaaltojen muodostumisen. Tämä lisää aineenvaihduntaa ja verenkiertoa kudoksissa sekä nostaa tarvittaessa kudosten lämpötilaa. Ultraääntä voidaan antaa joku jatkuvana tai sykkivänä. Ultraäänihoitoa käytetään lihasten, jänteiden, nivelten ja nivelsiteiden hoidossa esihoitona varsinaiselle hoidolle, kuten liikehoidolle. Ultraäänihoito laukaisee myös lihasjännityksiä ja helpottaa kipu

Pintalämpö

Lämpö rentouttaa pintalihaksistoa ja lisää pintaverenkiertoa. Pintalämpöhoitoa käytetään esihoitona esimerkiksi liikehoidolle tai hieronnalle

Erikoisosaaminen

Akupunktio

Akupunktuuri on yleistynyt fysioterapeuttien käyttämänä hoitomuotona tuki- ja liikuntaelimistön vaivoissa. Akupunktio vaikuttaa kipuun, särkyyn sekä lihasten ja koko kehon rentoutumiseen.

Hoitokertojen määrä arvioidaan potilaan tilanteen mukaan. Usein 1x viikossa ja yhteensä 8-10 kertaa annettu hoito on määrällisesti riittävä. Akuuteissa vaivoissa jo muutama hoitokerta voi antaa avun. Akupunktuurin teho voi kestää tunneista vuosiin. Oireiden helpottumisen jälkeen monet potilaat tarvitsevat vain pari hoitokertaa vuodessa pysyäkseen oireettomana.

Nykyisin akupunktuuri on saavuttanut tietyn aseman lääketieteellisenä hoitomuotona, mutta edelleen riittää työtä akupunktuuria kohtaan tunnettujen ennakkoluulojen karsimisessa. Akupunktuurihoito edellyttää tarkan diagnoosin sekä osaavan neulottajan.

Esimerkkitapauksia

 • Iskias
 • Heijastekivut
 • Polvi ja lonkka-artroosi
 • epicondyliitit ja muut jännevaivat ja tulehdukset
 • Olkapään kivut ja frozen shoulder
 • Yleinen kivun, turvotuksen ja stressin hoito

Yrityksemme akupunktuuriosaaminen pohjautuu Lääketieteelliseen Akupunktuurikoulutukseen, joka on Valviran käsittelemä kokonaisuus.

Lisää tietoa löydät Suomen fysioterapeuttien akupunktioyhdistyksen sivuilta

http://www.akupunktuuriyhdistys.net/index.php/akupunktio

PhysioTouch- alipainehoidot

PhysioTouch- ja LymphaTouch -hoito on Suomessa kehitetty lääkinnällinen, alipaineeseen perustuva hoitomenetelmä.

slidetausta_2_0

Hoitomenetelmä aktivoi mm. lymfajärjestelmää, venyttää kudoksen eri kerroksia mahdollistaen faskiakäsittelyt, lihaksia rentouttavan hoidon ja kivun vähenemisen. Hoito aktivoi aineenvaihduntaa nopeuttaen haitallisten partikkeleiden poistumista elimistöstä.

 • Lymfajärjestelmä
 • Nivelet
 • Lihakset
 • Iho
 • Faskia
 • Neuraalikudos
 • Turvotus
 • Kipu
 • Traumat ja vammat
 • Syövän aiheuttama turvotus

 

Kinesioteippaus

Kinesioteippaus on saanut alkunsa Japanista 1970-luvulla. Kinesioteippauksen periaatteena on aktivoida ja tukea kudosten paranemisprosessia ja liikemallien normalisoitumista. Kinesioteippaus perustuu proprioseptiikkaan ja teipin avulla saatavaan kevyeen kudoksen venyttämiseen. Kinesioteippausta käytetään vähentämään kipua ja turvotusta, lisäämään nivelen liikkuvuutta, tukemaan niveltä sekä ohjaamaan lihasten toimintaa. Kinesioteippausta käytetään yhtenä terapiakeinona erilaisiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä turvotuksen hoitoon.

IMG_3370

Kinesioteippi on elastista, hengittävää, allergisoimaton ja 100 %:sta puuvillaista valmistettua. Teippiliima on akryylipohjainen. Teippausta voidaan pitää useampi päivä ja se kestää suihkussa käymisen.

 • lievittää kipua
 • lisää nivelten liikkuvuutta
 • parantaa lihasvoimaa ja normalisoi lihastonusta
 • vilkastuttaa verenkiertoa ja imunestekiertoa
 • pehmentää arpikudosta
 • parantaa nivelmekaniikkaa, joka normalisoi liikemalleja
 • lisää niveltukea

 

Laserhoito

Laserhoidolla on kipua lievittävä sekä tulehdusta ja kosketusarkuutta vähentävä vaikutus. Hoito lisää kudosten aineenvaihduntaa, nopeuttaa kudosten uudistumisprosessia, tehostaa mikroverenkiertoa ja kiihdyttää immunologisia prosesseja. Laserhoitoja käytetään nivel-, lihas- ja jännetulehdusten sekä vammautumisten jälkeisten tilojen hoidossa. Laserhoidossa käytetään ns. pehmeitä lasersäteitä, jotka pystyvät tunkeutumaan syvälle kudoksiin. Hoitokuurin pituudeksi suositellaan vähintään 3 ja enintään 10 hoitokertaa. Laserhoidon lopullinen vaikutus saattaa ilmetä vasta viikkoja myöhemmin.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Sen oireena on kiertävä, voimakas, muutamia sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Tyypillisiä tällaisia asentoja voivat olla makuulle meno, kyljen kääntäminen, makuulta istualleen nousu tai pään taivuttaminen eteenpäin.

Oireen aiheuttaa sisäkorvassa sijaitsevan tasapainoelimen kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka liikkuessaan antaa väärää informaatiota pään liikkeistä. Sakka aiheuttaa asennonmuutosten yhteydessä voimakkaan huimausoireen.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hyvä hoito on tyhjentää kaarikäytävät sakasta painovoiman avulla liikuttamalla päätään ja vartaloaan liikesarjoin asiaan perehtyneen ammattilaisen opastuksella. Hoitoa kutsutaan asentohoidoksi.

 

Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan tehtävänä on kannatella ja tukea sisäelimiä sekä mahdollistaa peräaukon, emättimen ja virtsarakon normaalia toimintaa. Toimiva lantionpohja luo edellytykset hyvälle ryhdille ja sen säilyttämiselle. Lantionpohjan lihakset vastaavat myös seksuaalisesta nautinnosta. Synnytyksen yhteydessä lantionpohjan lihaksisto saattaa vaurioitua ja aiheuttaa virtsan- ja ulosteenpidätyskyvyn menetystä. Erilaisten neurologisten sairauksien yhteydessä lantionpohjan toiminta voi myös häiriintyä ja aiheuttaa ongelmia pidätyskykyyn sekä paikallisia kiputiloja.
Lantionpohjan fysioterapiassa pyritään palauttamaan lantionpohjan normaali toiminta. Käytännössä tämä tarkoittaa lihasten oikea-aikaisen supistuksen koordinointia, lihasvoiman palautumista sekä lihasten kykyä rentoutua. Tyypillisiä syitä hakeutua lantionpohjan fysioterapiaan ovat virtsan- ja ulosteen pidätyskyvyn ongelmat, lantionalueen kiputilat, yhdyntäkivut ja lantion alueen elinten laskeumat.
Lantionpohjan lihasten kunto tutkitaan EMG/biopalautteen avulla, joka mitataan emättimeen tai peräaukkoon asetettavan elektrodin avulla, joka mittaa lihasten sähköistä aktiviteettia. Sähköhoitoja eli TENSiä voidaan käyttää kuntoutuksen tukena.
Tutkimusta eikä sähköhoitoa ei suoriteta kuukautisten eikä raskauden aikana.